Để một tiếng cười trở nên vui sướng nó phải xuất phát từ một...

Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
-
A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
"Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự. - A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy."
Danh ngôn hạnh phúc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận