Để có được thành công thực sự hãy hỏi bản thân bốn câu hỏi...

Để có được thành công thực sự, hãy hỏi bản thân bốn câu hỏi này: Tại sao? Tại sao không? Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải bây giờ?
For true success ask yourself these four questions: Why? Why not? Why not me? Why not now?
"Để có được thành công thực sự, hãy hỏi bản thân bốn câu hỏi này: Tại sao? Tại sao không? Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải bây giờ? For true success ask yourself these four questions: Why? Why not? Why not me? Why not now?"
Danh ngôn về thành công James Allen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận