Đây là một thế giới tàn nhẫn và người ta phải tàn nhẫn để...

Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.
-
This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.
"Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó. - This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it."
Danh ngôn cuộc sống Charlie Chaplin

Thêm nội dung

Xem thêm >