Đây là một cuộc đời ngắn ngủi nhưng trong sự chóng vánh của mình...

Đây là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng trong sự chóng vánh của mình, nó cho ta một vài khoảng khắc tuyệt vời, một vài chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa.
This is a brief life, but in its brevity it offers us some splendid moments, some meaningful adventures.
"Đây là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng trong sự chóng vánh của mình, nó cho ta một vài khoảng khắc tuyệt vời, một vài chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa. This is a brief life, but in its brevity it offers us some splendid moments, some meaningful adventures."
Danh ngôn cuộc sống Rudyard Kipling
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận