Dẫu rằng ông nảo ông nào Qua đền A Sào cũng mời xuống ngựa...

Dẫu rằng ông nảo ông nào, 
  Qua đền A Sào  cũng mời xuống ngựa.
"Dẫu rằng ông nảo ông nào, Qua đền A Sào cũng mời xuống ngựa."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận