Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, đâm đầu vào tường.

Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, đâm đầu vào tường.
"Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, đâm đầu vào tường."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận