Danh dự quý hơn tính mệnh.

Danh dự quý hơn tính mệnh.
"Danh dự quý hơn tính mệnh."
Danh ngôn tính cách Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận