Đàn ông luôn luôn không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có...

Đàn ông luôn luôn không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có thể từ chối lời cầu hôn.
-
It is always incomprehensible to a man that a woman should ever refuse an offer of marriage.
"Đàn ông luôn luôn không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có thể từ chối lời cầu hôn. - It is always incomprehensible to a man that a woman should ever refuse an offer of marriage."
Danh ngôn đàn ông Jane Austen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận