Đàn ông không vợ không tranh đấu Đàn bà không chồng không đau khổ...

Đàn ông không vợ không tranh đấu, Đàn bà không chồng không đau khổ.
"Đàn ông không vợ không tranh đấu, Đàn bà không chồng không đau khổ."
Danh ngôn đàn ông Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận