Đàn ông gánh tuổi tác trên vai đàn bà mang tuổi tác trên mặt...

Đàn ông gánh tuổi tác trên vai, đàn bà mang tuổi tác trên mặt.
"Đàn ông gánh tuổi tác trên vai, đàn bà mang tuổi tác trên mặt."
Danh ngôn đàn ông Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận