Đàn ông cần tiền chủ yếu chỉ để cho hai việc có được nàng...

Đàn ông cần tiền chủ yếu chỉ để cho hai việc: có được nàng và thoát được nàng!
"Đàn ông cần tiền chủ yếu chỉ để cho hai việc: có được nàng và thoát được nàng!"
Danh ngôn đàn ông Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận