Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ Nó khiến mọi thứ trở...

Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể.
-
Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant.
"Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể. - Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant."
Danh ngôn tuổi trẻ Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận