Dạ ai hoài cho dù xa ngái Em xin chàng chớ ngại đừng nghi...

Dạ ai hoài cho dù xa ngái,
  Em xin chàng chớ ngại đừng nghi,
  Để em lên Đợi xuống Tuy ,
  Đắt làm thuê, ế làm mướn đỡ khi đói lòng.
"Dạ ai hoài cho dù xa ngái, Em xin chàng chớ ngại đừng nghi, Để em lên Đợi xuống Tuy , Đắt làm thuê, ế làm mướn đỡ khi đói lòng."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận