Cười người chớ vội cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười...

Cười người chớ vội cười lâu, 
  Cười người hôm trước hôm sau người cười.
"Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm sau người cười."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận