Cưới em có cái cánh gà Có dăm sợi bún với vài hạt xôi...

Cưới em có cái cánh gà, 
  Có dăm sợi bún với vài hạt xôi.
  Cưới em còn nữa, anh ơi,
  Có một dĩa đậu, hai môi rau cần.
  Có xa dịch lại cho gần,
  Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi…
  Hay là nặng lắm, anh ôi?
  Để em bớt lại một môi rau cần…
"Cưới em có cái cánh gà, Có dăm sợi bún với vài hạt xôi. Cưới em còn nữa, anh ơi, Có một dĩa đậu, hai môi rau cần. Có xa dịch lại cho gần, Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi… Hay là nặng lắm, anh ôi? Để em bớt lại một môi rau cần…"
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận