Cuộc sống yêu người sống nó. Life loves the liver of it.

Cuộc sống yêu người sống nó.
Life loves the liver of it.
"Cuộc sống yêu người sống nó. Life loves the liver of it."
Danh ngôn cuộc sống Maya Angelou
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận