Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.

Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.
"Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga

Thêm nội dung

Xem thêm >