Cuộc sống thuộc về người đang sống và người đang sống phải chuẩn bị...

Cuộc sống thuộc về người đang sống, và người đang sống phải chuẩn bị sẵn sàng cho thay đổi.
Life belongs to the living, and he who lives must be prepared for changes.
"Cuộc sống thuộc về người đang sống, và người đang sống phải chuẩn bị sẵn sàng cho thay đổi. Life belongs to the living, and he who lives must be prepared for changes."
Danh ngôn cuộc sống Johann Wolfgang von Goethe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận