Cuộc sống rất thú vị và thú vị nhất khi nó được sống vì...

Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
-
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.
"Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. - Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others."
Danh ngôn hạnh phúc Helen Keller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận