Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai Đó là ngày mai...

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai.
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.
"Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai. Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận