Cuộc sống là sự khó khăn còn vượt qua cái chết Life is a...

Cuộc sống là sự khó khăn còn vượt qua cái chết.
Life is a predicament which precedes death.
"Cuộc sống là sự khó khăn còn vượt qua cái chết. Life is a predicament which precedes death."
Danh ngôn cuộc sống Henry James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận