Cuộc sống là sự cộng dồn Hoặc sai lầm của ta cộng dồn thành...

Cuộc sống là sự cộng dồn - Hoặc sai lầm của ta cộng dồn thành thứ ta không có, hoặc những quyết định sáng suốt cộng dồn thành thứ ta có.
Life is accumulative - Either our errors accumulate to what we don't get, or our wise decisions accumulate into what we do get.
"Cuộc sống là sự cộng dồn - Hoặc sai lầm của ta cộng dồn thành thứ ta không có, hoặc những quyết định sáng suốt cộng dồn thành thứ ta có. Life is accumulative - Either our errors accumulate to what we don't get, or our wise decisions accumulate into what we do get."
Danh ngôn cuộc sống Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận