Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả Những gì cuộc sống đem...

Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo.
"Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >