Cuộc sống không phải luôn luôn là vấn đề bạn có bao nhiêu bài...

Cuộc sống không phải luôn luôn là vấn đề bạn có bao nhiêu bài tốt, mà đôi khi là việc bạn chơi quân bài xấu tốt thế nào.
Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.
"Cuộc sống không phải luôn luôn là vấn đề bạn có bao nhiêu bài tốt, mà đôi khi là việc bạn chơi quân bài xấu tốt thế nào. Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well."
Danh ngôn cuộc sống Jack London
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận