Cuộc sống có lực lượng ẩn giấu riêng mà bạn chỉ có thể khám...

Cuộc sống có lực lượng ẩn giấu riêng mà bạn chỉ có thể khám phá ra bằng cách sống.
Life has its own hidden forces which you can only discover by living.
"Cuộc sống có lực lượng ẩn giấu riêng mà bạn chỉ có thể khám phá ra bằng cách sống. Life has its own hidden forces which you can only discover by living."
Danh ngôn cuộc sống Soren Kierkegaard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận