Cuộc đời phải đầy phong phú và tràn ngập yêu thương nếu không thì...

Cuộc đời phải đầy phong phú và tràn ngập yêu thương - nếu không thì thật không tốt, hoàn toàn không tốt cho bất cứ ai.
Life must be rich and full of loving - it’s no good otherwise, no good at all, for anyone.
"Cuộc đời phải đầy phong phú và tràn ngập yêu thương - nếu không thì thật không tốt, hoàn toàn không tốt cho bất cứ ai. Life must be rich and full of loving - it’s no good otherwise, no good at all, for anyone."
Danh ngôn cuộc sống Jack Kerouac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận