Cuộc đời ngắn ngủi Cuộc đời lạ lùng Cuộc đời đẹp đẽ Cuộc đời...

Cuộc đời ngắn ngủi. Cuộc đời lạ lùng. Cuộc đời đẹp đẽ. Cuộc đời BÍ ẨN.
Life is short. Life is strange. Life is beautiful. Life is a MYSTERY.
"Cuộc đời ngắn ngủi. Cuộc đời lạ lùng. Cuộc đời đẹp đẽ. Cuộc đời BÍ ẨN. Life is short. Life is strange. Life is beautiful. Life is a MYSTERY."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận