Cuộc đời mỗi người là câu chuyện cổ tích được Chúa viết ra Every...

Cuộc đời mỗi người là câu chuyện cổ tích được Chúa viết ra.
Every man's life is a fairy tale written by God's fingers.
"Cuộc đời mỗi người là câu chuyện cổ tích được Chúa viết ra. Every man's life is a fairy tale written by God's fingers."
Danh ngôn cuộc sống Hans Christian Andersen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận