Cứ trong nghĩa lý luân thường Làm người phải giữ kỷ cương mới màu...

Cứ trong nghĩa lý luân thường, 
  Làm người phải giữ kỷ cương mới màu.
  Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu,
  Trời kia còn ở trên đầu còn kinh.
"Cứ trong nghĩa lý luân thường, Làm người phải giữ kỷ cương mới màu. Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu, Trời kia còn ở trên đầu còn kinh."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận