Cứ tiến lên Cứ tiến lên Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể...

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.
-
You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.
"Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên. - You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing."
Danh ngôn công việc Rene Descartes
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận