Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn nhưng hãy giữ một...

Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
-
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.
"Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng. - Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul."
Danh ngôn tâm hồn Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận