Con ơi gia cảnh mình nghèo Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh...

Con ơi gia cảnh mình nghèo, 
  Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh.
"Con ơi gia cảnh mình nghèo, Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận