Con ơi ghi nhớ lời này Công cha nghĩa mẹ công thầy chớ quên...

Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.
"Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận