Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang...

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.
-
Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.
"Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim. - Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers."
Danh ngôn công việc Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận