Con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành...

Con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành.
"Con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành."
Danh ngôn cuộc sống Tuổi xuân của em, tòa thành của anh - Hồng Cửu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận