Con người chỉ biết được năng lực của mình sau khi đã tìm cách...

Con người chỉ biết được năng lực của mình sau khi đã tìm cách ứng dụng chúng.
"Con người chỉ biết được năng lực của mình sau khi đã tìm cách ứng dụng chúng."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận