Con đường nhanh nhất dẫn đến thành công là thay thế thói quen xấu...

Con đường nhanh nhất dẫn đến thành công là thay thế thói quen xấu bằng thói quen tốt.
The fastest way to success is to replace bad habits with good habits.
"Con đường nhanh nhất dẫn đến thành công là thay thế thói quen xấu bằng thói quen tốt. The fastest way to success is to replace bad habits with good habits."
Danh ngôn về thành công Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận