Có vợ dù dữ dù hiền bạn đều có lợi Nếu vợ hiền bạn...

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
 _ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
 _ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành … triết gia !
 Bergson
"Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi _ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng _ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành … triết gia ! Bergson"
Ngạn ngữ về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận