Có quá nhiều câu hỏi Vì sao không có đáp án Có quá nhiều...

Có quá nhiều câu hỏi Vì sao không có đáp án,
  Có quá nhiều đáp án, không có Vì sao.
  Tất cả đều có sắp đặt rồi, muốn cũng không được mà bỏ thì chẳng đành.
"Có quá nhiều câu hỏi Vì sao không có đáp án, Có quá nhiều đáp án, không có Vì sao. Tất cả đều có sắp đặt rồi, muốn cũng không được mà bỏ thì chẳng đành."
Danh ngôn cuộc sống Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận