Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có kinh nghiệm sống...

Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có kinh nghiệm sống chứ không phải để sống.
"Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có kinh nghiệm sống chứ không phải để sống."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận