Có những người cha không yêu con nhưng chẳng có người ông nào không...

Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.
"Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu."
Danh ngôn gia đình Victor Hugo
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận