Có lúc đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con...

Có lúc, đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người.
"Có lúc, đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người."
Danh ngôn cuộc sống Hướng dẫn xử lý rác thải - Mộng Lý Nhàn Nhàn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận