Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm...

Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.
-
Virtue, perhaps, is nothing more than politeness of soul.
"Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn. - Virtue, perhaps, is nothing more than politeness of soul."
Danh ngôn tâm hồn Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận