Cơ hội giống như bình minh Nếu bạn chờ quá lâu bạn sẽ bỏ...

Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó.
-
Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.
"Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó. - Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them."
Danh ngôn sự nghiệp William Arthur Ward
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận