Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra trong giấc mơ...

Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra : trong giấc mơ và trong tình yêu.
"Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra : trong giấc mơ và trong tình yêu."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận