Có đỏ mà chẳng có thơm Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì...

Có đỏ mà chẳng có thơm, 
  Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì?
"Có đỏ mà chẳng có thơm, Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì?"
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận