Có con mà gả chồng gần Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha...

Có con mà gả chồng gần, 
  Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha.
  Có con mà gả chồng xa, 
  Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày.
"Có con mà gả chồng gần, Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha. Có con mà gả chồng xa, Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận