Có chồng phải lụy theo chồng Nắng mưa phải chịu mặn nồng phải cam...

Có chồng phải lụy theo chồng,
  Nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam.
"Có chồng phải lụy theo chồng, Nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận