Có bát sứ tình phụ bát đàn Nâng niu bát sứ vỡ tan có...

Có bát sứ , tình phụ bát đàn , 
  Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày.
"Có bát sứ , tình phụ bát đàn , Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận