Chúng ta không học được từ trải nghiệm chúng ta học được từ việc...

Chúng ta không học được từ trải nghiệm... chúng ta học được từ việc suy ngẫm lại về trải nghiệm.
We do not learn from experience... we learn from reflecting on experience.
"Chúng ta không học được từ trải nghiệm... chúng ta học được từ việc suy ngẫm lại về trải nghiệm. We do not learn from experience... we learn from reflecting on experience."
Danh ngôn cuộc sống John Dewey
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận